Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Én underviser, én observerer

Den ene underviser og den anden observerer. Strukturen bruges til at blive klogere på, hvilke konkrete undervisningsfaktorer, der fremmer og hæmmer elevers faglig/sociale deltagelse. Observationerne bruges som inspiration til videreudvikling af undervisningen. 

Fx vil den ene underviser afprøve en ny opstartsrutine, visualisering af dagsordenen eller at skabe en bedre kontakt til en elev. Den anden observerer med afsæt i et observationsskema, hvad der ser ud til at fremme eller hæmme bestemte elevers deltagelse ved den konkrete aktivitet.  

Fordele: 

+ det giver mulighed for at få øje på forhold og udviklingsmuligheder, som normalt ikke registreres, når underviseren er travlt optaget af at undervise og derfor har begrænset udsyn. 

Sørg for at aftale et observationsfokus på forhånd, og afklar, hvordan I vil tale om observationerne efterfølgende.

Strukturen kan evt. kombineres med én underviser, én assisterer