Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Alternativ undervisning

Undervisningen er organiseret i en større og en mindre gruppe. De to undervisere har ansvar for undervisningen i hver sin gruppe. 

Strukturen kan bruges til at differentiere undervisningen for en mindre gruppe elever og fx give dem mulighed for at genbesøge visse dele af indholdet, faglig dialog og feedback, repetere, lave ekstra eller særlige opgaver mv.

Fordele:

+ eleverne i den mindre gruppe har bedre mulighed for at få hjælp og komme til orde i et mindre fællesskab

+ underviseren i den mindre gruppe har bedre mulighed for at udvikle et udviklende samspil med den enkelte elev og møde eleverne i zonen for nærmeset udvikling.

Husk princippet om, at både elever og undervisere skiftes til at være i den lille gruppe, så I undgår stigmatisering og så begge undervisere får mulighed for at arbejde med den lille gruppe.