Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Stationsundervisning

Undervisningen organiseres i ‘stationer’ eller i små separate ‘arbejdsgrupper’, hvor eleverne arbejder med samme faglige indhold (tematik), men på forskellige måder. Underviserne er hver især ansvarlige for en station, hvor de faciliterer og stilladserer arbejdsprocesserne. Der er en eller flere stationer, hvor eleverne arbejder selvstændigt.

Fordele:

+ Øget interaktion mellem underviser og den enkelte elev og øget taletid for den enkelte elev i en lille gruppe.

+ Aktiviteterne opleves varierede, afgrænsede og overskuelige for eleverne.

+ Stationen hvor eleverne arbejder selvstændigt kan give elever oplevelse af autonomi og medbestemmelse.

Husk at instruere eleverne i skift og stationer, samt løbende at evaluere og udvikle stationerne sammen med eleverne.

Overvej gruppesammensætningen.