Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Én underviser, én assisterer

Den ene underviser instruerer og styrer dialogen med eleverne, mens den anden underviser understøtter hele klassen og enkelte elevers aktiviteter. Det er væsentligt, at alle i klassen oplever den assisterende underviser som en ressource og støtte, som de har adgang til og løbende er i interaktion med. Underviserne skiftes til at undervise og assistere for at variere relationen underviserne imellem og relationen til eleverne.

Fordele

+ Der kan ydes hurtig hjælp til grupper eller enkelte elever undervejs i undervisningen.

+ Der kan lettere skabes glidende overgange og skift i undervisningen, når den assisterende underviser fx hjælper med at dele papirer ud, sætte borde op, forklare, holde fokus og ro mv.

Husk at bytte roller løbende og undgå at blive radiatorlærer eller politibetjent.