Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Parallelundervisning

Eleverne undervises i samme indhold parallelt i to grupper. Begge undervisere har hver især ledelsen og ansvaret for aktiviteterne i en gruppe.

Fordele:

+ Strukturen giver flere elever mulighed for at være sprogligt aktive i en mindre, roligere og tyggere gruppe. 

+ Underviserne har færre elever at rette opmærksomheden mod og bedre mulighed for at møde eleverne i zonen for nærmeste udvikling.

+ Når grupper og undervisere skifter, kan eleverne få forklaret det samme på flere måder, hvilket kan give dem en bedre forståelse af indholdet.

Begge undervisere må have indsigt i det faglige indhold, således at begge kan formidle og give feedback på aktiviteter.

Strukturen kræver en høj grad af indholds- og gruppekoordination mellem underviserne.