Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Parundervisning

De to undervisere underviser sammen klassen. De skiftes til at forklare, spørge og svare eleverne og hinanden eller de har forskellige roller, så én taler og én anden tegner på tavlen.

+ Strukturen kan øge stilladsering, dynamik og variation i formidlingen 

+ Underviserne kan påvirke klassekulturen som rollemodeller gennem deres måde at kommunikere med eleverne og hinanden. Ved for eksempel at vise hinanden og det faglige indhold respekt og nysgerrighed kan de skabe en tryg kultur og mulighed for, at eleverne også tør afprøve deres forståelser og måske fejle i plenum.

Undgå at parundervisning fører til alt forlange forelæsninger. Det kan være fristende, at komme med endnu en kommentar til det den anden siger. Målet er bedre forklaringer, ikke længere forklaringer.