Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Samundervisning er co-teaching oversat til dansk

Co-teaching har bredt sig internationalt som begreb og lovende metode i inkluderende praksis. Metoden er særligt udviklet og udforsket i USA, og for tiden prøver mange danske kommuner og skoler at omsætte det i en dansk sammenhæng. Langt hen ad vejen er principper og metoder lige til at oversætte og praktisere i danske skoler. Men der er også forskelle på, hvordan undervisning organiseres og varetages på tværs af lande.

Vi ønsker med denne side og begrebet samundervisning at oversætte co-teaching, så principper og metoder kan anvendes i en dansk kontekst, hvor både lærere og pædagoger er sammen i og om undervisningen. 

Hvorfor?

Målet med samundervisning er at skabe bedre faglige og sociale deltagelsesmuligheder for alle elever. Der ligger et kæmpe potentiale i at være flere i undervisningen. Samundervisning øger mulighederne for at:

+ møde og inddrage den enkelte elev i zonen for nærmeste udvikling

+ etablere mindre fællesskaber, som er lettere og mere trygge at deltage i

+ variere og differentiere undervisningen

+ undervisere lærer og udvikler praksis ved at planlægge, gennemføre og evaluere sammen

Principper for samundervisning

Samundervisning er ikke det samme som bare at være to i undervisningen. Faktisk kan det at være to have ingen eller negativ effekt på elevers deltagelsesmuligheder. Tilstræb at arbejde ud fra følgende principper for samundervisning: