Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Gør det lettere at samundervise

under udarbejdelse

 

Mange lærere, pædagoger og ressourcepersoner kan se meningen i at forbedre samarbejdet gennem samundervisning. Ofte udgør organiseringen den største barriere for at samundervisning bliver en fast praksis på skolen. Så, hvordan kan I som skole gøre det muligt og lettere at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning sammen?