Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Samundervisning

- co-teaching i dansk kontekst

Inkluderende praksis

Målet med samundervisning er at udvikle en mere inkluderende praksis, dvs. at øge de faglige og sociale deltagelsesmuligheder for alle elever i klassen.

Dette kræver, at undervisningen både udvikles med afsæt i viden om god undervisning for alle og med afsæt i viden om undervisning, der imødekommer elevers individuelle forskelle og særlige behov. 

Nedenfor præsenteres to grundmodeller, som I sammen kan anvende til at reflektere over forhold, der kan gøre jeres samundervisning mere inkluderende. 

Faktorer der fremmer og hæmmer elevers deltagelse

Vi har i dette projekt arbejdet med en holistisk tilgang til at forstå pædagogiske udfordringer. Der er sjællent én årsag til, at elever ikke deltager tilfredsstillende, men der er som regel mange faktorer, der spiller positivt eller negativt ind i de konkrete situationer. Derfor taler vi om opretholdende faktorer, der er enten fremmer eller hæmmer elevers sociale/faglige deltagelse.

Følgende figur, Sammenhængscirklen illustrerer denne forståelse og kan bruges som analyseredskab i samarbejdet, når der skal udvikles en fælles forståelse og strategi for samundervisningen. 

Sammenhængscirklen bruges til at skabe en fælles forståelse af de faktorer der fremmer (grønne bobler) og hæmmer (røde bobler) elevers deltagelse i undervisningen. (Figuren kan udprintes under materialer)

Eksempel

Hele vejen rundt med kvadrantmodellen

Det kan være svært, at få øje på de opretholdende faktorer, man ikke allerede har øje på. Kvadrantmodellen kan være en hjælp til at få øje på nye faktorer, der kan have stor betydning for elevers deltagelse og dermed komme godt rundt om udfordringen.

Kvadrantmodellen nedenfor rummer fire dimensioner, der er til stede i alle pædagogiske aktiviteter på samme tid og som til sammen udgør en pædagogisk situation.

Individfaktorer er forhold vedrørende de enkelte elever, som kan gøre det lettere eller sværere for elever at deltage i bestemte sammenhænge og undervisningsaktiviteter. Individfaktorer kan fx skabe blik for elevers særlige behov og hvad der skal til for at forbedre deres deltagelse.

Strukturelle faktorer er det man umiddelbart kan registrere når man træder ind i en undervisningsituation og som udgør en ramme for de sociale/faglige aktiviteter.

Relationelle faktorer vedrører socialeprocesser og fællesskaber som fremmer og hæmmer børn og unges deltagelsesmuligheder.

Aktørfaktorer er elevers indre grunde til at handle. Mennesker handler for at opnå og undgå noget, fx mening, tryghed, ubehag, eksklusionsangst mv. Vi kan ikke umiddalbart se aktørfaktorer, men vi kan få adgang til dem ved at spørge elever eller ved ydmygt at prøve at sætte os deres sted. Hvordan kan en given adfærd give mening for eleven?  

   

Kvadrantmodellen kan være en hjælp til at skabe blik for alle de faktorer, der kan fremme eller hæmme elevers deltagelse